Adossades 12,5x35x10cm
Attached
INS...
Ins...

què vol dir?... imagina...

" Ins" són peces seriades, petites i assequibles escultures.
" Ins" són caixes d' universos possibles.
" Ins" és una finestra oberta
INS ...
Ins ...

what does it mean? ... imagine ...

"Ins" are serial pieces, small and affordable.sculptures
"Ins" are boxes containing possible universes.
"Ins" are opened windows
Mides variables ..
per sobretaula o
per penjar a la paret.

Variable sizes ..
for desktop or wall hanging.
Contemplant...20x20x10cm
Contemplaiting
Si no fos 17x24x10cm
If not
En el seu món 17x24x10cm
In his world
Hi havia una vegada...20x20x10cm
Once upon a time...
Què estàs pensant? 24x17x10cm
What are you thinking?
Que gran era tot...20x20x10cm
That was all great...
El camí és llarg 5,12x35x10cm
The road is long
Vist amb distància 17x24x10cm
Seen from a distance
Érem tants...17x24x10cm
We where so many...
Encara ho recordo 17x24x10cm
Still remember