Bla bla bla
(1999-2001)
Em fascinen les paraules;
les seves infinites posibilitats
i els seus limits.
Softsoftsoft
Fascinate me the words;
his infinite possibility
and his limitations.