L 'Escultura és lenta i lent el procés que em guia
cada cop més inexorablement, cap al buit.

Meravellada, observo que quan menys elements hi ha,
menys participo i més silenci contenen…
més capacitat d'evocació tenen les peces.

Jo busco això:
aquella mínima materialitat imprescindible
que ens submergeixi en el més essencial.
merceribera33@gmail.com
636609032
The sculpture is slow and slow is the process
that guides me more and more, inexorably,
towards the void.

Amazed I see that the less elements are,
the less I participate while more silence they contain
and more evocative the pieces are...

I seek for
a minimum essential materiality that pludges us
into the most essential